Elke zondag 10:00
Lijnbaan 5, Aalsmeer
Middagdiensten, zie agenda

Open Bijbelstudieavond

Verkenning van het thema

Een mens heeft van nature behoefte aan aandacht. Aandacht betekent bijvoorbeeld erbij horen, gezien worden, gerespecteerd worden, gehoord worden, serieus genomen worden. Mensen zijn sociale wezens en dus hebben zij behoefte aan contact met anderen. Hechting met anderen geeft zekerheid en veiligheid of bescherming. Behoefte aan aandacht heeft ook te maken met behoefte aan waardering. Het betekent dat de ander u ziet staan, oog voor u heeft, interesse en belangstelling toont, bereid is om naar u te luisteren en te horen. Het is dus een vorm van waardering, erkenning en respect.

 

Is onderstaande stelling herkenbaar?

“Uit een echte ontmoeting kom je altijd anders dan je erin ging, dat geldt voor beide partijen”.

 

De bijbel open: Lucas 19 vers 1-10

 

Toelichting op het gelezen gedeelte

Zacheüs wilde Jezus zien om te weten te komen wie Jezus was. Hij verstopt zich in een vijgenboom, maar Jezus ziet hem. Dat moet voor Zacheüs heel bijzonder zijn geweest, Iemand die hem (wil) zien! Iemand die hem de moeite waard vindt om aandacht voor te hebben. Jezus ziet Zacheüs ook al laat Zacheüs zich eigenlijk liever helemaal niet zien.  Het blijft niet bij dit korte moment van aandacht. Jezus vraagt of Hij bij Zacheüs mag eten. Of hij Jezus wil ontvangen in zijn huis…

Wat moet die ontmoeting voor Zacheüs bijzonder geweest zijn.. Zacheüs was namelijk een tollenaar, iemand die verantwoordelijk was voor het innen van de belastingen. Vanwege zijn functie werd Zacheüs gehaat en de manier waarop Zacheüs door afpersing zelf voordeel haalde zal die haat alleen maar hebben versterkt. Normaal gesproken zullen de mensen met een hele grote boog om het huis van Zacheus zijn heengelopen.  En nu wil, uitgerekend Jezus, bij hem eten.  Zacheüs ontvangt deze aandacht graag en neemt Jezus met hem mee naar zijn huis. Waarschijnlijk een huis vol pracht en praal! Jezus wil daar verder niet beter van worden en schenkt er, zo lijkt het, geen aandacht aan. Jezus is te gast bij Zacheus en gaat zonder enige vorm van verwijt bij Zacheus aan tafel. Hoe mooi is dat. Zal het Zacheus een gevoel hebben gegeven dat hij er nu ook bij hoort? Was hij daar naar opzoek, naar oprechte aandacht van mensen? Het staat niet in het stuk. Ik zou het me wel heel goed kunnen voorstellen. Zacheus zal een eenzame man (eenzaam gezin) moeten zijn geweest. Deels natuurlijk door zijn eigen (oneerlijke) praktijken.

Hoe is dat bij ons, in onze samenleving, gemeente? Met wie gaan wij om? Wie ontvangt onze aandacht? Mensen die hetzelfde denken, hetzelfde zijn? Mensen die vooral zichtbaar en aanwezig zijn in de gemeente? Of hebben we net als Jezus oog voor ieder van ons, zonder veroordelingen?

 

Hoe mooi is het dat Jezus niet gelijk benoemt wat er allemaal zondig is aan de handel en wandel van Zacheus. Hij laat dat even voor wat het is. Maar de uitwerking is prachtig. Zacheus is bereid om zijn leven te veranderen. Hier kunnen we veel van leren. Elk mens ontvangt nu eenmaal graag aandacht, oprechte aandacht. Dat doet je goed, een echte ontmoeting met een ander. Een luisterend oor. Het kan je bemoedigen, troosten. In moeilijke tijden kun je weer met wat meer moed vooruit. Wat goed om je dit af en toe te realiseren. Er gaat grote kracht uit van oprechte aandacht voor elkaar. Tijd nemen voor die ander, zodat die ander jouw aandacht kan ontvangen.

We kunnen soms mensen links laten liggen omdat ze in onze ogen anders zijn, apart etc.  Of omdat we het niet eens zijn met hun handel en wandel. Het is goed om je te realiseren dat zulke levenskeuze soms ook een schreeuw om echte aandacht kunnen zijn..

 

In het bijzonder in het Lucasevangelie lezen we hoe Jezus bijzondere aandacht voor heeft; voor de mensen die om hun leefwijze door anderen met de nek werden aangekeken: Samaritanen, heidenen, verworpenen, armen, vrouwen en zondaren.  

In onze samenleving zijn er ook groepen mensen die verlangen naar aandacht ontvangen. Denk aan; vluchtelingen, daklozen, verslaafden, jongeren met problemen….( en soms zijn ze dichterbij dan je denkt!)

Denken wij er wel eens over na wat aandacht ontvangen met deze mensen zal doen? Wat zou Jezus van jou als aandachtgever vragen?

 

Hoe mooi zou het zijn wanneer we wat vaker kijken met de ogen van Jezus. Met een warm en liefdevol hart. En ja, dat kan echt ingewikkeld zijn, zeker ook wanneer je zelf soms verlangt naar de liefdevolle aandacht van die ander.

 

Gespreksvragen

  • Wat spreekt jou aan in het verhaal van Zacheüs?
  • Wat doet het met jou wanneer iemand oprecht interesse in je heeft?
  • Denk je zelf weleens na over het belang van aandacht voor jou en anderen?
  • Wat zie je in de samenleving aan “echte” aandacht voor elkaar? En waar zie je in jouw omgeving een gebrek aan echte aandacht voor elkaar?
  • Hoe zie je in onze gemeente Jezus’ bijzondere aandacht voor mensen zoals Zacheüs (mensen die een ‘foute’ leefstijl erop nahouden) terug? Hoe zouden we daarin nog meer op Jezus kunnen lijken?
  • Luisteren we echt naar het antwoord op de vraag: Hoe is het met je?
  • Denk je dat iedereen “gezien” wordt in de gemeente?

 

Gebed

Voor welke punten zou je naar aanleiding van dit gesprek willen bidden?