Elke zondag 10:00
Lijnbaan 5, Aalsmeer
Middagdiensten, zie agenda

Aangepaste coronamaatregelen n.a.v. de Routekaart voor kerken.

De afspraken die in de routekaart staan, zijn overeengekomen met minister Grapperhaus. De kaart is in te zien op de website van de Christelijke Gereformeerde Kerken. De Lijnbaankerk houdt zich aan de adviezen van de overheid en de vertegenwoordiger in het landelijke overleg (ds. Jelle Nutma).

Op dit moment (medio maart) bevinden we ons in een “zeer ernstig risiconiveau met verzwarende maatregelen”. Dit betekent voor de Lijnbaankerk dat er aanpassingen gedaan moeten worden.

Het coronateam van de kerk heeft, op basis van de routekaart, besloten dat er met ingang van maandag 29 maart geen fysieke bijeenkomsten meer zijn voor jeugd vanaf 13 jaar. Clubs en kindernevendiensten voor jeugd tot en met 12 jaar kunnen wel gewoon doorgaan. Hierbij is in overleg met de leiding, besloten dat de tienerdiensten wel door kunnen gaan. Het betreft hier (1x per 2 weken) maximaal 6 tieners die, samen met de leiding, prima zorgen voor alle passende veiligheidsmaatregelen.

We hopen dat er snel weer meer ruimte komt om elkaar te kunnen ontmoeten en we weer meer “normaal” gemeente kunnen zijn. Laten we dit ook in onze gebeden meenemen.

Als er nog vragen zijn over deze maatregelen, neem dan gerust contact op met iemand van het coronateam: Anneke Schouten, Rianne Verkerk, Ellen Wessels, Alexander Alderden, Piet Verburg.