Elke zondag 10:00 en 16:30
Lijnbaan 5, Aalsmeer

Samen op weg naar Pasen - Passieronde 2017

De Raad van Kerken Aalsmeer organiseert in de tijd voor Pasen
(Veertigdagentijd) voor het twaalfde jaar een Passieronde langs
Aalsmeerse en Kudelstaartse kerken voor een wekelijks moment van
stilte, bezinning en inkeer ter voorbereiding op het Paasfeest.

Op woensdagavond 12 april van 19.15 tot 19.45 uur – bent u
van harte welkom in de Lijnbaankerk.

Zo gaan wij samen op weg naar Pasen!

De volgende liederen zullen door Face to Face worden gezongen:

https://www.sela.nl/liederen/70/via-dolorosa.html
 
https://www.sela.nl/liederen/75/gebed-om-vergeving.html
 
https://www.sela.nl/liederen/10/mijn-toevlucht-psalm-91.html
 
https://www.sela.nl/liederen/122/als-alles-duister-is.html