Elke zondag 10:00
Lijnbaan 5, Aalsmeer
Middagdiensten, zie agenda

Stille Vredestocht op Stille Zaterdag 16 april a.s

Start: 17.00 uur voor de Karmelkerk, Stommeerweg 13, Aalsmeer

Zonder nationale vlaggen.
Zonder spandoeken met leuzen en zonder harde woorden.
Alleen met lege vellen papier die we omhooghouden. (In Rusland kunnen ze je al arresteren met een leeg vel papier in je hand op straat!).

In stilte zullen we met elkaar lopen; tegen oorlog en voor vrede.
Uit grote zorg voor mensen in Oekraïne, in Rusland en overal ter wereld,
waar mensen onderdrukt worden en op wie geschoten wordt,
waar mensen vluchten, gewond raken, vermoord worden. Zo kwetsbaar en bang.

Je bent van harte uitgenodigd om mee te lopen, te (ge)denken, te bidden, te zwijgen, wat je wilt.

Neem een onbeschreven wit vel papier mee, eventueel aan een latje of stok.
Want wij mogen in vrijheid en in solidariteit op die manier protesteren.
We starten onze korte tocht bij de Karmelkerk en lopen via de Doopsgezinde Kerk en de Dorpskerk naar het Praamplein.

Loop jij ook mee?

Initiatief van de Raad van Kerken Aalsmeer