Elke zondag 10:00
Lijnbaan 5, Aalsmeer
Middagdiensten, zie agenda

600x129helpende handen.jpg

Het diaconaal team kent 6 leden. Er zijn 3 diakenen en 3 diaconale medewerkers.

Wij verlenen financiële hulp bij de door nood en armoede geplaagde mensen elders in wereld. Daarnaast mogen en kunnen wij ook praktische hulp binnen onze eigen gemeente verlenen.

Meer informatie: diakensecretaris@lijnbaankerk.nl

600x102geholpenhanden.jpg