Elke zondag 10:00
Lijnbaan 5, Aalsmeer
Middagdiensten, zie agenda

De kerkenraad vormt de leiding van de gemeente.

De kerkenraad bestaat uit de predikant, ouderlingen en diakenen. De ouderlingen en diakenen worden door de belijdende leden van de gemeente gekozen.

De kerkenraad laat zich bijstaan door verschillende commissies, die zorgen voor de beleidsvorming, advisering en uitvoering op verschillende taakgebieden, zoals het beheer van de gebouwen en de financiën, de zending en evangelisatie, de liturgie of het jeugdwerk.

Contact opnemen met de kerkenraad kan via de scriba.
email: scriba@lijnbaankerk.nl