Elke zondag 10:00
Lijnbaan 5, Aalsmeer
Middagdiensten, zie agenda

Wat is zending?

Vertel het goede nieuws van het Evangelie aan de mensen. Vanuit de christelijke gereformeerde kerken worden mensen uitgezonden naar het buitenland om dit te gaan doen. Dat zijn op dit moment een zendelingsechtpaar in Thailand en een in Botswana. Verder zijn er 32 volwassenen met 20 kinderen als missionair diaconaal werker uitgezonden, waarvan hun verblijfplaatsen bekend zijn, en er zijn 8 werkers, van wie om veiligheidsredenen alleen de naam bekend is.
Al met al een best grote groep, die verspreid over de wereld bezig is om het Evangelie te verspreiden.

Wil je ook op de hoogte blijven van wat zich afspeelt op het zendingsveld, kun je je aanmelden voor de nieuwsbrief op de website: https://cgk.nl/kerk-naar-buiten/buitenlandse-zending/ Binnen onze gemeente worden elk jaar projecten financieel gesteund. 

zending kleurplaat kinderen.jpg

Daarnaast zoekt de zendingscommissie elk jaar naar eventuele nieuwe projecten en beoordeelt eventuele nieuwe verzoeken waar steun nodig is, en wie er geholpen kan worden.
Ook jongeren die een werkvakantie in het buitenland houden, kunnen een bijdrage voor hun project krijgen, wanneer zij na hun werkvakantie een presentatie houden over wat ze gedaan hebben.
Om het benodigde geld binnen te krijgen, organiseert de zendingscommissie jaarlijks de Zendingsbingo, en we zijn blij en dankbaar, dat we dan daarna met het opgebrachte geld de zending zo kunnen steunen.

Dat is het stukje “werken”. Daarbij hoort “bidden en danken” en dat doen we op de vierde zondag van de maand, samen met de gemeente in de kerkdienst.